Визитка Каталог Поредици Търсене Нови заглавия Автори
Поредица: СТИЛ НА ЖИВОТ
Заглавие: МАКЕТИ
Автор: Аспарух Карагюлев
Анотация:
Ръководството за изработване на макети е практичен ориентир за студенти по: архитектура, дизайн, ландшафт, сценография и др.

В изданието е вложен диск с галерия от снимки на макетите.

В настоящото ръководство чрез илюстрации, снимки и подробни обяснения се демонстрира техника за бързо изработване на качестве¬ни макети от предлагани на българския пазар материали.
Макетът е триизмерно обемно-пространствено представяне в ума¬лен или увеличен вид на проект, детайли, машини и др.
Макети се използват за онагледяване при проектирането на отдел¬ни сгради, съоръжения, градоустройствени планове, паметници и др.
В далечното минало българският строител Уста Кольо Фичето е из¬работвал макети от восък на почти всички свои проекти, а след това ги е реализирал.
Изработката на макет в процеса на архитектурното проектиране допринася за по-пълна представа на проектирания обект.
Макетът помага за определяне на строителните материали, цве¬тове, стойност на проектирания обект и т.н.
Налагащото се в последните години компютърно триизмерно проек¬тиране няма ефекта на макета и не дава пълно и обемно представяне на съответния обект.
Все по-често за изработка на макети се използват съвременни ком¬пютърни технологии с режещи плотери и друга техника.
Много макети се изработват в процеса на проектирането. За да се направят конструктивните промени при реконструкцията на Народния театър “Иван Вазов” се наложи изработването на макет паралелно с проекта.

Аспарух Карагюлев е роден на 19.09.1941 г. в гр. София. Неколкократен шампион по корабомоделизъм, има внедрени няколко рационализации. Носител e на златни значки и е удостоен за “майстор на спорта по авиомоделизъм”, получава званието “заслужил деятел”. От 1994 г. до днес работи като организатор на макетно ателие в УАСГ– гр. София. На международ¬ния салон за изработка и иновации през 1994 г. получава специален диплом и златен медал, а през 1995 г. на следващото изложение в гр. Варна – Диплом и сребърен медал. В Питстбърг – САЩ получава отново сребърен медал за изобретения в областта на сглобяеми модели на къщи.
186 страници, стара цена: 17.00 цена: 15.30 лв.
ISBN: 978-954-330-386-1